Stichting Juttersmuseum Texel

Doelstelling:

 • Het behoud van nautisch en maritiem cultureel erfgoed van Texel in de ruimste zin van het woord;
 • Het behoud van aan de strandvonderij en jutterij gerelateerde objecten in de ruimste zin van het woord;
 • Het behoud van door de Texelse vissers opgeviste en aangevoerde objecten;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurssamenstelling:

 • Maarten Brugge, voorzitter
 • Ineke Vonk-Uitgeest, secretaris en penningmeester
 • André Eelman
 • Judith van der Zee

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Hoofdlijnen beleidsplan 2021:

 • Behoud van de collectie die momenteel uit ca 1000 tal voorwerpen bestaat. Deze voorwerpen bevinden zich in de expositieruimtes en op het buitenterrein van het Maritiem- en Juttersmuseum Flora
 • Uitbreiding collectie: verwerven van objecten die aan onze doelstelling voldoen.
 • Documenteren van de collectie door middel van fotograferen en digitaliseren.
 • Het is mogelijk om objecten uit de collectie in bruikleen te geven aan kort lopende exposities op Texel.

Contactgegevens

RSIN 810766504
Contactadres: Maaikeduinweg 8, 1796 MN De Koog
0222314836 – inekevonk@kpnmail.nl

Activiteiten:

De collectie van de stichting wordt regelmatig gebruikt voor diverse tentoonstellingen. Voor de meest recente informatie verwijzen wij naar www.juttersflora.nl

Image

Besuch und Postanschrift

Maritiem- en Juttersmuseum Flora
André Eelman en Judith van der Zee
Californiëweg 1c
1796 PA De Koog TEXEL

Kontakt

Folgen Sie uns auch in den sozialen Medien

Preise die wir gewonnen haben

Image
Image
Image
Image

Täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet!

WEBSITE EN TECHNIEK DOOR WEBJONGENS